НАСТАВНО ОСОБЉЕ

– Ристић Јелица Професор разредне наставе – Мутавџић Марија Професор разредне наставе
– Ивана Милић Професор географије – Матић Весна Наставник разредне наставе
– Јовић Драгана Наставник разредне наставе – Иванов Данијела Професор разредне наставе
– Вујовић Душица Професор разредне наставе – Мишић Мирјана Наставник разредне наставе
-Мањенчић Александар Наставник разредне наставе – Мр Јаковљевић Радмила Професор разредне наставе
– Ђукић Невенка Професор разредне наставе – Мр Бастић Марија
педагошки саветник
Професор разредне наставе
– Банић Драгица Професор разредне наставе – Николић Анкица Професор разредне наставе
– Сретеновић Драгана Професор разредне наставе – Поповић Наташа Професор разредне наставе
– Стојановић Снежана Професор разредне наставе – Димитријевић Слађана Професор разредне наставе
– Божић Зоранка Професор разредне наставе – Шкундрић Божана Професор разредне наставе
– Арсеновић Маја Професор разредне наставе – Тодовић Јелена Професор разредне наставе
– Спасић Весна Професор српског језика – Голубовић Јелица Професор српског језика
– Мандић Ђокић Марија Професор српског језика – Милићевић Данијела Професор српског језика
– Вукотић Нина Професор енглеског језика – Секулић Миленковић Марина Професор енглеског језика
– Попадић Бранка Професор енглеског језика – Стефановић Милева Професор енглеског језика
– Томашевић Славица Професор немачког језика – Травица Јаворка Професор немачког језика
– Косовац Јадранка Професор географије – Ђукић Јелена Вероучитељ
– Јеремић Драган Професор историје – Ондрик Јелена Професор историје
– Илић Мара Наставник математике – Ђорђевић Биљана Професор математике
– Бундало Ксенија Професор математике и информатике – Арсовић Маријана Професор математике
– Лазић Ана Професор разредне наставе – Росић Душанка Наставник физике
– Биочанин Гордана Наставник физике и хемије – Ђуровић Марија Професор биологије
– Рашчанин Сања Професор биологије – Смиљанић Милосава Професор техничког и информатичког образовања
– Петровић Драгана Наставник техничког и информатичког образовања – Радовановић Саша Наставник техничког и информатичког образовања
– Јовановић Дејан Професор техничког и информатичког образовања – Жужа Рудолф Дејана Професор музичке културе
– Фиданов Ђорђевић Драгана Професор музичке културе – Митровић Дејан Наставник ликовне културе
– Мирковић Валентина Професор ликовне културе – Рашовић Ведрана Професор физичког васпитања
– Вишњић Јармила Професор физичког васпитања – Стојадиновић Слободан Професор физике
– Јелена Радичевић Професор физичког васпитања

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

– Станковић Драган Директор – др Милошевић Зоран Помоћник директора, професор географије
– Лазић Јасна Секретар – Кржалић Хрисула Психолог
– Станимировић Марина Шеф рачуноводства – Јовановић Марија Благајник
– Хоџић Славица Књижњичар – Вања Малобабић Педагог
– Савић Светлана Сервирка – Максимовић Лела Спремачица
– Пејић Мара Спремачица – Јовановић Сандра Спремачица
– Црномарковић Љиља Спремачица – Петровић Драгица Спремачица
– Нићић Светлана Спремачица – Сремчевић Милка Спремачица
– Дабић Предраг Домар – Петровић Марица Спремачица
– Јон Ђура Помоћник радник – Мирковић Бранкица Спремачица