Географску секцију воде професори географије Јадранка Косовац и Кристина Ђорђевић. Осим класичних припрема ученика седмих и осмих разреда за такмичење из географије, секција, односно њени чланови, баве се и истраживачким радом, обиласком познатих и занимљивих локалитета, културно-историјских споменика, музеја , планетаријума и опсерваторија. Врло често се ови излети и посете организују у оквиру већа петих, шестих, седмих и осмих разреда.

Чланови секције баве се и уређивањем школе. У сарадњи са помоћником директора Милошевић Зораном, професором географије, урађена је петрографска изложба у малом холу школе. У посебним витринама изложене су стене и минерали, сложени по постанку и старости. Изложбу су похвалили и дипломирани геолози и петрографи, гости наше школе.

Чланови секције активно учествују и у уређивању великог хола школе. Теме радова, изложених на паноу, често се полклапају са важним међународним датумима, на пр. међународним даном заштите светског океана и др.
Чланови географске секције редовно користе интернет и на тај начин су у току са занимљивим дешавањима у свим земљама света, а све то утиче на креативност и успешан рад наше секције.